Çeçence Aile & Akrabalık Terimleri

TÜRKÇE ÇEÇENCE KRİL ÇEÇENCE LATİN
Baba да Da
Babalar дай Day
Anne нана Nana
Anneler наной Nanoy
Erkek kardeş ваша Vaşa
Erkek kardeşler вежарий Veƶariy
Kız kardeş йиша Yişa
Kız kardeşler йижарий Yiƶariy
Çocuk бер Ber
Çocuklar бераш Beraş
Erkek çocuk кIант Khant
Erkek çocuklar кIентий Khentiy
Kız çocuk йоI Yoj
Kız çocuklar мехкарий Mexkariy
İkizler (Kız) шиъ йоI Şi’ yoj
İkizler (Erkek) шиъ кIант Şi’ khant
Eş (Koca) мара Mara
Eşler (Kocalar) марош Maroş
Eş (Kadın) зуда Zuda
Eşler (Kadınlar) зударий Zudariy
Aile доьзал Dözal
Aileler доьзалш Dözalş
Erkek стаг Stag
Erkekler стагнах Stagnax
Kadın зуда Zuda
Kadınlar зударий Zudariy
İnsanlar нах Nax
Akraba (Erkek) гергара стаг Gergara stag
Akraba (Kadın) гергара зуда Gergara zuda
Kuzen Шича Şiça
Erkek torun КIентан кIант Khentan khant
Kız torun КIентан йоI Khentan yoj
Kayınbaba (kadının babası) Марда Marda
Kaynana (kadının annesi) Марнана Marnana
Kayınbaba (erkeğin babası) Стунда Stunda
Kaynana (erkeğin annesi) Стуннана Stunnana
Damat Нуц Nuc
Gelin Нус Nus