Çeçence Soru Zarfları

TÜRKÇE ÇEÇENCE KRİL ÇEÇENCE LATİN
Ne? хIун? Hun?
Nerede? мича? Miça?
Ne zaman? маца? Maca
Hangi? муьлха? Mülxa
Kaç? маса? Masa?
Niye, Niçin? хIунда? Hunda?
Ne kadar?  мел? Mel?
Ne kadar uzak? мел гена? Mel gena?
Ne kadar yakın? мел лула? Mel lula?
Şu ne? иза хIу ду? Iza hu du?
Nerede yaşıyorsun? Хьо мичахь вехаш ву (ю)? Ẋo miçaẋ vexaş vu/yu?
Nerede öğrenim görüyorsun? Хьо мичахь доьшуш ву (ю)? Ẋo miçaẋ döşuş vu/yu?
Nerede çalışıyorsun? Хьо мичахь болх беш ву (ю)? Ẋo miçaẋ bolx beş vu/yu?