Gümrük Anlaşması 1997

Rusya Federasyonu Hükümeti ile Çeçenistan-İçkeriya
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Gümrük Alanında Karşılıklı İşbirlik Anlaşması

Rusya Federasyonu Hükümeti ile Çeçenistan İçkeriya Cumhuriyeti Hükümeti, bundan sonra taraflar olarak adlandırılacaktır.

-Rusya Federasyonu ve Çeçenistan İçkeriya Cumhuriyeti arasında 12 Mayıs 1997 tarihinde imzalanan “Barış ve Karşılıklı İlişki Esasları Hakkında Anlaşma” ya uygun olarak hareket ederek,

-Kabul görmüş uluslararası hukuk normlarına ve esaslarına riayet ederek,

-Gümrük alanında karşılıklı işbirliği organizasyonunun kurulması ve dış ekonomik faaliyetin teşvik edilmesi amacı ile, aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmıştır.

Madde 1.
Gümrük daireleri arasındaki işbirliği, işbu anlaşmaya dayanarak gerçekleştirilecektir.

Madde 2.
Rusya Federasyonu gümrük sınırından geçen ve alıcıları veya gönderenleri Çeçenistan İçkeriya Cumhuriyeti’nde yerleşik olan malların ve taşıtların gümrük işlem ve kontrolleri Çeçenistan İçkeriya Cumhuriyeti dahilinde bulunan gümrük işlem yerlerinde; Çeçenistan İçkeriya Cumhuriyeti’nin Devlet Hudut-Gümrük Dairesi tarafından, her türlü gümrük ödemeleri tahsil edilerek yapılacaktır .
Burada taraflar, gümrük tarifeleri ve bunları tahsil etme mekanizmaları konusunda 15 Ağustos I997 tarihine kadar mutabakat sağlayacaktır.

Madde 3.
Rusya Federasyonu Devlet Gümrük Komitesi ve Çeçenistan İçkeriya Cumh. Hudut-Gümrük Müdürlüğü 1 Eylül 1997 tarihine kadar Çeçenistan İçkeriya Cumhuriyeti’nin Gümrük altyapısını Geliştirme ve Gümrük geçiş kapıları programını geliştirip onaylayacaktır.

Madde 4.
Rusya Federasyonu Devlet Gümrük Komitesi ve Çeçenistan İçkeriya Cumhuriyeti Hudut- Gümrük Müdürlüğü ortak personel eğitimi, maddi-teknik tedarik, otomasyon sistemlerinin kurulması ve gümrük alanında suç ve ihlallerle mücadele konularında programlar hazırlayacak ve gerçekleştirecektir. Ortak programların finansmanı, Rusya Federasyonu ve Çeçenistan İçkeriya Cumhuriyeti tarafından tahsis edilen paralarla gerçekleştirilecektir.

Madde 5.
Rusya Federasyonu Devlet Gümrük Komitesi ve Çeçenistan İçkeriya Cumhuriyeti Hudut – Gümrük Müdürlüğü arasında sürekli işbirliği sağlamak amacı ile 15 Temmuz 1997 tarihine kadar bu dairelerin her birinde anlaşma taraflarının gümrük temsilcilikleri açılacaktır.

Madde 6.
Çeçenistan İçkeriya Cumhuriyeti Gümrük Dairesi tarafından tahsil edilen gümrük vergileri, resim ve harçları, Çeçenistan İçkeriya Cumhuriyeti’nin Ulusal Bankası’nda ayrı bir hesaba yatırılacaktır.

Madde 7.
Tarafların bakanlıkları ve daireleri tarafından 1 Eylül 1997 tarihine kadar “Şeyh Mansur” Havalimanı’nın geliştirilmesi ve 1 Ağustos 1997 tarihine kadar BDT ülkelerinin başkentleri ile havadan ulaşım sağlayarak uluslararası havalimanı olarak tanınması ile ilgili tedbir kompleksi onaylanacaktır.

Madde 8.
İşbu anlaşma imzalandığı an yürürlüğe girecektir ve bir yıl geçerlidir. Taraflardan her hangi birinin anlaşmadan ayrılmak istediğini, anlaşmanın geçerlilik süresinin sona ermesinden bir ay önceden bildirmemesi durumunda, anlaşma uzatılacaktır.

12.07.1997

Rusya Federasyonu Hükümeti Başkanı
V. Çernomırdin.
İmza

Çeçenistan İçkeriya Cumhuriyeti Başkanı
A. Mashadov
İmza

A.B. Çublis (İmza)
İ.P.Ribin (İmza)
B.N.Agapov (İmza)