Lebed-Mashadov Anlaşması 1996

Rusya Federasyonu ve Çeçenistan-İçkeriya Cumhuriyeti Arasındaki
Temel Anlaşma’nın Prensipleri

A) Rusya Federasyonu ve Çeçenistan (İçkerya) Cumhuriyeti arasındaki meseleler, uluslararası haklar ve yasalar çerçevesinde, 31 Aralık 2001 tarihine kadar sonuçlandırılmış olacaktır.

B) 1 Eylül 1996’dan geç olmamak üzere birleşik bir komisyon kurularak Rusya Federasyonu ve Çeçenistan Cumhuriyeti’nden temsilciler görevlendirilecektir.

Bu komisyonun görevleri:

1- Rusya Federasyonu Devlet Başkanı’nın 25 Eylül 1996/985 nolu kararnamesini denetlemek ve bu doğrultuda Rus Ordusu’nun geri çekilmesinin uygulanmasını ve bunun hazırlıklarını denetlemek.
2- Şiddet olayları, terör ve adi suçların kontrolü, önlenmesi ve denetimi.
3- İki cumhuriyet arasındaki ekonomik ilişkiler ve Çeçenistan’ın ekonomik ve sosyal yapısının düzeltilmesi için gerekli işlemlerin yürütülmesi.
4- Rusya yönetiminden ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç duyulan gıda maddeleri; tıbbi teçhizat, ilaç ve benzeri ihtiyaçların temini ve bunun kontrolü.

C) Çeçenistan Cumhuriyeti’ndeki düzen ve yönetim bu temeller üzerinde kurulacaktır:

1- Öncelikle insan hakları, vatandaşlık hakları, halk ve toplum hakları eşit olacaktır. Halk ve toplumlar arasında barış ve dostluk kurulacaktır.
2- Vatandaşların her türlü can ve mal güvenliği, milletine bakılmaksızın sağlanacaktır. Din, mezhep ve ırk ayrımı gözetilmeyecektir.

D) Kurulmuş olan ortak komisyon birlikte hareket etmek zorundadır ve komisyon üyeleri hareket birliği içinde görevlerini yürütmek zorundadır. Ayrı hareket ve karar ya da uygulamalar söz konusu olmayacaktır.

Biz aşağıda imzası bulunanlar.

1- 1- Öncelikle savaşın durdurulması, sonra anlaşmazlıkların savaş ve ordularla düzeltilmeyeceğini, savaşın yolaçmış olduğu anlaşmazlıkların giderilmesini en büyük amaç olarak görmekteyiz.
2- 2- Halkların barış ve haklarının, yine her iki tarafın isteğiyle barış ve güvenlik içerisinde her iki ulusun aşaması.
3- 3- her iki ulusun insan haklarının; vatandaşlık hakları; din, ırk, mevki ve dil farkı gözetmeden sosyal ve siyasi haklarının korunması.
4- 4- 1949 İnsan Hakları Deklerasyonu’na ve 1966 Deklerasyonu’na uygun olarak vatandaşlık haklarının korunması.

Her iki tarafın rızasıyla ve isteğiyle hazırlanan bu anlaşma prensipleri temeline dayalı olarak ilişkiler ve anlaşmalar sürdürülecektir.

31 Ağustos 1996

 

Alexander Lebed
S.Harlamov

Aslan Mashadov
S.Abumuslim

Arabulucu: OSCE’den T. Guldiman