Mashadov-Lebed Ortak Bildirisi 1996

Müşterek beyanat

Biz, bu belgeyi imzalayanlar;

Savaş hareketlerinin durdurulması hakkında anlaşmanın yerine getirilmesinde elde edilen ilerlemeyi göz önüne alarak,

Silahlı çatışmanın siyasi tanzimi üzere her iki taraf için makbul sayılabilen koşulların yaratılması yolunda çalışarak,

İhtilaf niteliğinde olan soruların ortaya çıktığında silahlı gücün veya onu kullanma tehdidinin edilmemesini itiraf ederek,

Herkesçe tanınmış tüm milletlerin kendi mukadderatını kendi tayin etme hakkını göz önünde bulundurarak ve beraberlik, gönüllülük ve irade özgürlüğü, uluslararası barışın sağlamlaşması ve milletlerin güvenliği prensiplerine göre hareket ederek,

Milliyetinden, dininden, oturduğu yerinden ve diğer farklı hususlarından bağımsız olarak insanların ve vatandaşların hakları ve özgürlüklerinin şartsız olarak savunması doğrultusunda ve siyasi muhaliflere karşı zorbalık işlemlerin sona erdirilmesine dair iradeyi ifade ederek ve 1949 yılında tanzim edilen İnsan Hakları Genel Deklarasyonu ve 1966 yılında düzenlenen Sivil Ve Siyasi Hakları Hakkında Uluslararası Paktı hükümlerine göre hareket ederek,

Rusya Federasyonu ve Çeçenya Cumhuriyeti arasında karşılıklı ilişkilerin temellerinin saptanması Prensiplerini ortaklaşa olarak işlemiş bulunuyoruz ve bu temeller esasında sonraki görüşmeler süreci düzenlenecektir.

 

A.Lebed
(İmza)

S.Harlamov
(İmza)

A.Mashadov
(İmza)

S.Abumuslimov
(İmza)

Tarih 31 .08. 1996

İmzalandığı yer: Çeçenya Cumhuriyeti’nde Avrupa Güvenlik Ve İşbirliği Teşkilatı Yardım Grubu Başkanı’nın huzurunda imzalanmıştır.


T.Guldiman
(İmza)