Mashadov-Yeltsin Anlaşması 1997

Barış ve Karşılıklı İlişkilere Dair Anlaşma

Rusya Federasyonu ve Çeçen İçkeriya Cumhuriyeti arasında
Anlaşmaya varan yüksek taraflar;

Yüzyıllardan beri sürdürülmekte olan husumete son vermek, her iki taraf için yararlı, sağlam, EŞİT düzeyde ilişkiler kurmak amacıyla aşağıdaki konularda anlaşmaya varmış bulunuyorlar:

1. Her türlü anlaşmazlıklar konusunda, tehdit ve güç kullanımından vazgeçilecektir.

2. Karşılıklı ilişkiler, uluslararası hukukun tanıdığı ilke ve normlara uygun olarak yapılandırılacak; bu durumda taraflar, söz konusu anlaşmalarca belirlenmiş olan alanlarda işbirliği yapacaklar.

3. Bu Anlaşma, karşılıklı ilişkilerin değişik konularına dair ileride yapılacak olan diğer anlaşma ve sözleşmeler için temel oluşturacaktır.

4. Anlaşma, iki nüsha halinde düzenlenmiş olup, her iki nüsha aynı derecede hukuki geçerliliğe haizdir.

5. İşbu Anlaşma, imzalandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

12 Mayıs 1997

 

Boris Yeltsin
Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı
İmza

A. Mashadov
Çeçenistan İçkeriya Cumhuriyeti Başkanı
İmza