Magomed Suleymanov

Kafkasya Emirliği’nin yeni lideri Şeyh Muhammed Ebu Osman (Muhammed Aliyeviç Süleymanov), 29 Şubat 1976’da Kafkasya’nın efsane kahramanı İmam Şamil’in de doğduğu köy olan Gimri’de dünyaya geldi.

1983 senesinde, köyündeki okulda ilk öğretimine başlarken aynı zamanda babası Ali Süleymanov’dan Kur’an-ı Kerim okumayı da öğrendi. İlkokulu bitirdikten sonra o dönemde Dağıstan’ın en meşhur âlimlerinden olan Muhammed el-Huştâdî’nin yanında ilim tahsil etmek için Uçkent Köyü’ne geçti.

SCB’nin dağılmasının ardından pek çok Müslüman, şer’î ilim tahsil etmek amacıyla Arap ülkelerine akın etmeye başlamıştı. Muhammed Ebu Osman da, ilmî birikimini tamamlamak amacıyla 1992 senesinde memleketinden ayrılarak ilim ve âlimler yurdu Suriye’ye gitti.

Suriye’nin başkenti Dımeşk(Şam)’e gelir gelmez buradaki Fethu’l İslamiyye medresesine kaydoldu. Bu okulu 1998’de bitirdikten sonra Dağıstan’a döndü ve burada insanları sahih İslâm akîdesine davet etmeye başladı. Zamanla etrafında, daha sonraları “Gimri Cemaati” olarak adlandırılacak olan gençler toplanmaya başlayacak ve Ebu Osman, cemaatin emiri seçilecekti.

Bir süre sonra köyünden bir grup gençle birlikte onların daha iyi ilim tahsil edebilmeleri için tekrar Suriye’ye döndü. Gimrili talebeler o dönem 46 kişiydi ve onlar, kendilerine temsilci olarak Ebu Osman’ı seçmişlerdi.

Talebelerini büyük bir özenle yetiştirdi ve tıpkı Dağıstan’ın tarihteki imamlarının kendi zamanlarında yaptıkları gibi onlara cihad sevgisi ve işgalci kafirlere karşı düşmanlık bilinci aşıladı.

2005 senesinde memleketine döndükten sonra köyün merkez camiinde Dağıstan’ın çeşitli bölgelerinden gelen ilim talebelerine dersler vermeye başladı. İnsanlar ona karşı büyük ve sevgi ve saygı duyuyorlardı.

Ve pek tabî, bu ilim ve davet adamı, Allah yolunda cihaddan da geri kalmıyordu.

Ebu Osman ve beraberindeki gençler, 11 Ekim 2005 tarihinde Gimri otoyolu üzerindeki tünelde pusuya düşen bir grup mücahidi kuşatma altına alan OMON polislerine bir saldırı düzenleyerek muhasara altındaki mücahidlerin Allah’ın izniyle kurtulmalarını sağlıyorlardı.

Dağıstan mücahidleri, 2006 yılında Muhammed Ebu Osman’ı şer’î kâdı olarak seçiyor; ardından 2007’de Kafkasya Emirliği’nin ilanından sonra Emir Seyfullah Gubdenski (Magomedali Vagabov), onu aynı zamanda Dağlık Sektör’e emir olarak atıyordu.

2010 yılına gelindiğinde dönemin Kafkasya Emirliği genel kâdısı Şeyh Ali Ebu Muhammed(Ali Ashab Kebekov), O’nu Dağıstan Vilayeti kâdısı olarak atadı.

Bu dönemde Muhammed Ebu Osman, Gimrî dağlarında Şeriat mahkemeleri kurdu. Bu mahkemeler, Dağıstan’ın yegâne şeriat mahkemeleri olacaktı.

Rus işgal güçleri, Muhammed Ebu Osman’ı arananlar listesinde en üst sıralara koydu ve yerini bildirene 1 milyon ruble ödül vaat etti.

Yine Rus birlikleri, son yıllarda Onu ele geçirmek için Gimri civarında birkaç defa geniş çaplı operasyon düzenlemiş ancak Allah’ın izniyle her seferinde operasyonları sonuçsuz kalmıştı.

Şeyh Ali Ebu Muhammed’in 2015-Mart ayında şehid düşmesinin ardından Kafkasya Emirliği genel emiri olarak seçildi.

Şeyh Ebu Osman, Rus işgalciler ve yerel hainlerin 2015 yılı Ağustos ayı başlarında Gimri ve civarına düzenledikleri geniş çaplı bir operasyonda,beraberinde Dağıstan Vilayeti emiri Said Ebu Muhammed(Arakanski) ve birkaç mücahidle birlikte giriştiği amansız mücadele sonucu 10 Ağustos tarihinde şehid düştü.