Çeçen Dili

Kafkas dil grubu içerisinde Nakh bölümünde yer alır. Çeçen dilinde genellikle iki ağızdan bahsedilebilir. Biri düzlükte (şehirlerde), Biri dağlık bölgelerde konuşur. Çeçen yazı dili daha çok düzlükte konuşulan Çeçence ağızlarına dayanmaktadır.

Nakh Dil Grubu:
– Çeçen (Nohçi)
– İnguş (Ğalğay)
– Tuş-Kist (Batsoy)

Çağdaş Çeçen Dilinin fonetik bakımdan en büyük özelliği vokal ve konsonların zenginliğidir. Konsonlar arasında kısa ve uzun sesler yanında basit ve bileşik (diftong) fonemler de vardır.
Çeçen dilinin morfolojik yapısında 6 gramatikal cins vardır. Erkek ve dişi cinslerinden başka, hayvan adları, eşya adları, soyut kavramları kapsayan 4 gramatikal cins daha kullanılır.

Çeçen dilinde çekim halleride pek zengindir. Bu bakımdan, Çeçence, Diğer Kafkas Dillerinden ayrılmaktadır. Çeçen dilinin sentaksındaki başlıca özellik, ergatif kuruluşların varlığıdır.

Çeçen yazı dili son yıllarda gelişme göstermiş olup 49 harfden oluşan kiril alfabesi kullanılmaktadır.17 Mart 1992 yılında kabul edilen Çeçen Parlamentosu tarafından kabul edilen Latin Kökenli alfabe süregelen savaşlar nedeniyle kullanılamamıştır.

Ana dilim, seninle haykırarak,
Seninle anlatarak çektiklerini,
Seninle yürekleri şahlandırarak,
Yaşamış atalarım o amansız günleri.

Abuzar Aydamirov (Çeçen Yazar-Şair)